Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring kan dække fejl og mangler, som ikke nævnes i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Læs, hvad du som køber og sælger kan bruge en ejerskifteforsikring til, og om det er en god idé.

Hvad er en ejerskifteforsikring?
En ejerskifteforsikring er en forsikring, der både sikrer sælger og køber i forbindelse med en hushandel og nogle år frem, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Forudsætningen for at kunne tegne en ejerskifteforsikring er, at der er lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Ejerskifteforsikringen dækker kun fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporterne.

En ejerskifteforsikring kan tegnes for enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og sommerhuse. En ejerskifteforsikring dækker typisk i 5 år og koster et sted mellem 7.000 og 15.000 kr. inkl. moms (2012 priser). Udgiften deles mellem sælger og køber.

I 2010 blev der solgt 60.184 ejendomme og tegnet i alt 24.150 ejerskifteforsikringer. Det svarer til, at 4 ud af 10 tegner en ejerskifteforsikring. Hovedparten af de indtegnede ejerskifteforsikringer er på enfamiliehuse.

Hvad er en udvidet ejerskifteforsikring?
Man kan også få en udvidet ejerskifteforsikring. Den udvidede har en løbetid på 10 år og dækker flere forhold – bl.a. ulovlige kloak- og stikledninger, forhold ved grunden, der medfører en væsentlig skade på beboelsesbygningen, og forurening af grunden under visse omstændigheder.

Den udvidede ejerskifteforsikring koster typisk et par tusinde kroner mere end den almindelige ejerskifteforsikring.
Ejerskifteforsikring for boliger købt før 1. maj 2012 og for boliger købt efter

Ejerskifteforsikringen er blevet ændret fra 1. maj 2012.

De væsentligste ændringer er, at ulovlig el og vvs vil blive dækket af den almindelige ejerskifteforsikring og ikke som før, kun på den udvidede ejerskifteforsikring.

Selvrisikoen er pr. 1. maj 2012 fastsat til at være maksimalt…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Ejerskifteforsikring

26. april 2012, bolius.dk

 

Klik på ejerskifteforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på ejerskifteforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring ejerskifteforsikringer.

Kommunernes børneforsikringer er ulovlige

Kommunerne må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børnene i skoler og institutioner.

Selv om det har været helt almindeligt i mange år, er det ulovligt, når en række af landets kommuner har ulykkesforsikringer, som dækker børnene, mens de er i daginstitution eller skole.

Det understreger Indenrigsministeriet i en længe ventet afgørelse. Og derfor skal kommunerne snarest opsige forsikringerne.

– Vi må konstatere, at der ikke er hjemmel i hverken den skrevne lovgivning eller kommunalfuldmagten. Derfor har kommunerne ikke mulighed for at tegne de her forsikringer, siger Hanna Ege, chefkonsulent i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hos Høje-Taastrup Kommune ærgrer formanden for institutions- og skoleudvalget sig over, at kommunen ikke længere må ulykkesforsikre børnene.

– Det har givet forældrene en tryghed for, at hvis der sker et eller andet med deres børn, når de er i skole eller daginstitution, skal de ikke ud i en konflikt om, hvem der har ansvaret for ulykken, siger Kurt Scheelsbeck (K).

Forsikringsbranchen har tidligere peget på, at hver tredje barn i Danmark ikke har en ulykkesforsikring. Mange forældre tror nemlig, at deres yndling enten er forsikret gennem familieforsikringen, der ellers kun dækker indbo, eller via en kommunal forsikring.

Da den sidste mulighed nu endegyldigt forsvinder, så understreger Forsikring…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Kommunernes børneforsikringer er ulovlige

19. august 2011, business.dk

 

Klik på Kommunernes børneforsikringer er ulovlige for at kommentere på artiklen eller klik på børneforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring børneforsikringer.

Livet er for kort til børneforsikring

Med største selvfølgelighed forsikrer vi vores cykler, biler og computere for at kunne få erstatning, hvis en tyv eller en hærværksbølle skulle komme forbi.

Knap så naturligt er det at tegne en ulykkesforsikring, der dækker børnene, hvis de skulle komme til skade i skolegården eller på legepladsen.

Kun hvert tredje barn er forsikret, vurderer Forsikringsoplysningen. Sådan har det været i en årrække, for forældre er tilsyneladende ikke så lette at råbe op.

»Når folk hører ordet familieforsikring, tænker de, at den dækker selvfølgelig også børnene. Men en familieforsikring dækker dybest set kun vores indbo ved brand, tyveri og vandskade, og derudover har vi en ansvarsforsikring. Jeg tror, at folk kører galt i byen der,« siger konsulent i Forsikringsoplysningen, Kirsten Skov Johansen.

Hun møder også forældre, som fejlagtigt tror, at skolerne har pligt til at tegne ulykkesforsikringer, der dækker børnene.

»Vi får henvendelser fra dybt ulykkelige kolleger, som siger, at der må da være et eller andet sted, vi kan få erstatning til vores barn. Men når det så viser sig, at der ikke er nogen andre at gøre ansvarlig for ulykken, og barnet ikke selv er forsikret, så er man ikke berettiget til noget,« siger Kirsten Skov Johansen.

Hun tilføjer, at de fleste børneulykker sker i fritiden, hvor skolens forsikring alligevel ikke ville dække.

Generelt synes danskerne, at livet er for kort til at spekulere på forsikringer. Et lav-interesse produkt, lyder betegnelsen i branchen. Forsikring af børn er slet ikke rart at have med at gøre.

»Først i det øjeblik, et barn er blevet kørt ned i trafikken, begynder man at interessere sig for, hvad man kan få i erstatning. Forsikring kan ikke hindre ulykker, men give en økonomisk kompensation til at leve et bedre liv. Det er ikke ligegyldigt, om der står 600.000 kroner på en konto til hjælp til bolig og uddannelse,« siger Kirsten Skov Johansen.

I forsikringsselskabet Alm. Brand lander der årligt 2.000 sager om tandskader på børn. Knækkede bisser er den hyppigste skade, når de små kommer galt af sted. Hjerneskader og brud er langt mere sjældne.

»Forsikring er ikke det første, forældre…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Livet er for kort til børneforsikring

23. september 2012, bt.dk

 

Klik på Livet er for kort til børneforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på børneforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring børneforsikringer.

Hver tredje har misforstået børneforsikring

Mange forældre går rundt i falsk tro på, at deres barn er forsikret mod ulykker. Men kun hver andet forældrepar har reelt tegnet en forsikring.

Forsikringsselskaberne har gentaget budskabet mange gange, men tilsyneladende trives misforståelserne stadig blandt danske forældre:

Børn kan kun være helt sikre på at få erstatning efter en ulykke, hvis forældrene selv har tegnet en forsikring for barnet.

Hver anden forælder forsikrer ikke
En ny Gallup-undersøgelse fra forsikringsbranchen viser, at otte ud af ti forældre regner med, at deres barn er dækket, hvis det kommer ud for en ulykke.

Men faktisk har kun fem ud af ti forældre selv købt en forsikring til familiens børn.

Familieforsikring dækker ikke ulykker
Tidligere undersøgelser har vist, at mange fejlagtigt tror, at blandt andet skolen forsikrer børnene. Det er langt fra altid tilfældet, og selv hvis der findes sådan forsikring, dækker den ikke barnet i fritiden.

Andre har en opfattelse af, at den såkaldte familieforsikring også omfatter børns ulykker. Det gør den ikke, for bag navnet gemmer sig en indboforsikring.

Tjek policerne
»Det er et valg, om man vil forsikre sine børn eller ej. Men det er et problem, når forældre fejlagtigt tror, at deres børn er forsikrede«, siger Henriette Madsen fra Codan.

Hun opfordrer alle forældre til at tjekke, om de har forsikret deres børn eller ej.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 170.000 børn mellem 0 og 14 år hvert år kommer på skadestuen som følge af ulykker.

Sum afgør pris
En ulykkesforsikring for et barn vil typisk koste…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Hver tredje har misforstået børneforsikring

7. sep. 2007, politiken.dk

 

Klik på Hver tredje har misforstået børneforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på børneforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring børneforsikringer.

Mænd får kæmperegning for ligestilling

… men kvinders bilforsikring bliver dyrere. Inden jul ændres reglerne for forsikring på grund af en EU-dom om ligestilling. Mænd mister 100.000 kr. på visse pensionsordninger. Yngre mænd får gevinst på bilforsikringen.

Kvinder lever ikke alene længst. I forhold til mænd får de nu langt mere ud af de pensionskroner, de indbetaler. Det skyldes, at det nu bliver forbudt at forskelsbehandle mænd og kvinder i forsikringsspørgsmål som følge af en EU-dom, der bliver en del af dansk lovgivning og træder i kraft den 21. december i år.

Dermed tvinges pensionsselskaberne til at aflive deres årelange praksis om, at mænd og kvinders pensionsindbetalinger og -udbetalinger bliver afstemt efter deres levealder. Det rammer mændene hårdt. Således viser beregninger, som Topdanmark har foretaget for Berlingske, at en mand, der pensioneres som 65-årig med et pensionsdepot på en million kr. på en livsvarig livrente, mister 96.000 kr. En 65-årig kvinde får til sammenligning en gevinst på 104.000 kr. Forskellen skyldes, at kvinderne ventes at leve, til de bliver 89 år – eller fire år længere end mændene og derfor får deres pension udbetalt i længere tid.

»Vi indordner os selvfølgelig efter dommen, men det er ikke noget, vi er glade for. Vi vil helst bruge alle faktorer til at prissætte risikoen,« siger direktør i Topdanmark Livsforsikring Jan Hoffmann, der henviser til, at det kan blive endnu dyrere for mændene, fordi selskabet på grund af den nyskabte usikkerhed lægger penge til side, som kan blive udbetalt senere. Men dem får kvinderne igen mest gavn af, fordi de lever længst.

Også på invalide forsikringsordninger taber mændene…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Mænd får kæmperegning for ligestilling

22. november 2012, business.dk

 

Klik på Mænd får kæmperegning for ligestilling for at kommentere på artiklen eller klik på livsforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring livsforsikringer.

Slut med billigere bilforsikring til kvinder

Forsikringsselskaber må ikke længere forskelsbehandle mænd og kvinder, fastslår EU-dom. Forbrugerrådet jubler, selvom dommen kan medføre dyrere forsikringer

De danske forsikrings- og pensionsselskaber kan godt skyde en hvid pil efter statistikker, der peger på, at mænd oftere kører galt i trafikken end kvinder og dermed skal betale mere for en bilforsikring.

EU-Domstolen har slået fast, at det er ulovlig kønsdiskrimination, at forsikringsselskaber opkræver forskellige priser på forsikringer, alt efter om du er mand eller kvinde.

Det betyder blandt andet, at unge kvinder fremover skal betale det samme for en bilforsikring som unge mænd, hvilket gør det langt dyrere for kvinder, end de er vant til.

De nye regler møder skarp kritik fra Forsikring og Pension. Den danske organisation mener, at der er “klokkeklare” statistiske forskelle på kvinder og mænds risici, og at det derfor er logisk, at kønnet spiller ind på forsikringspriserne.

“Jeg ved ikke, om man kan kalde det diskriminerende. Hvis man kører som en sindssyg, er det ikke rimeligt, at de, der kører fornuftigt, skal være med til at betale for skaderne,” siger underdirektør i Forsikring og Pension Anne Seiersen.

De nye regler får indflydelse på alt fra bilforsikringer til danskernes individuelle betalinger til livsforsikringer og pensionsordninger.

Forsikring og Pension advarer mod, at det meget vel kan komme til at betyde, at danskerne fremover generelt vil komme til at betale meget mere for disse typer af forsikringer.

“Det her vil ændre fundamentalt på…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Slut med billigere bilforsikring til kvinder

2. marts 2011, kristeligt-dagblad.dk

 

Klik på Slut med billigere bilforsikring til kvinder for at kommentere på artiklen eller klik på bilforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring bilforsikringer.

Fald i biltyverier: FDM kræver billigere bilforsikring

Elektronisk startspærre er med til at halvere antallet af biltyverier, men cykeltyverierne ligger ret konstant

På bare et år er antallet af biltyverier faldet med 25 procent, og tallet er det hidtil laveste i årtier, skriver Politiken Søndag.

Det viser Danmarks Statistiks oversigt over kriminaliteten sidste år. På bare tre år er biltyverierne i Danmark næsten halveret.

Mens der forrige år blev stjålet 14.300 biler, røg tallet sidste år ned på knap 10.900. Det markante fald kommer efter, at antallet af stjålne biler for bare tre år siden var oppe på cirka 20.000.

Det markante fald berettiger, at præmierne til bilforsikring nu sættes ned, mener Forenede Danske Motorejere (FDM).

– Forsikringsselskaberne har det jo godt. Der er ikke er nok konkurrence, og autoskadeområdet er deres store guldæg. Når der så kommer så markant et fald inden for biltyverier, vil vi helt klart føre ønsket om lavere præmier frem.

Det siger juridisk chef i FDM Per Alkestrup til Politiken. Han forklarer dykket med, at de fleste biler efterhånden har elektronisk startspærre.

– Amatørerne, der før kunne stjæle en bil ved hjælp af en skruetrækker, har fået det meget sværere. Tilbage er de professionelle, der går efter de dyre biler, og som har specialudstyr til at starte dem, siger Per Alkestrup til Politiken.

Underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension Hans Reymann-Carlsen mener dog ikke, at de nye tal kan føre til billigere forsikring. Fordi de fleste stjålne biler trods alt…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Fald i biltyverier: FDM kræver billigere bilforsikring

16. marts 2013, sn.dk

 

Klik på Fald i biltyverier: FDM kræver billigere bilforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på bilforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring bilforsikringer.

Få en billig bilforsikring til din bil

Hvis du skal finde dig en bilforsikring, hvordan finder du så den billigste? Det virker kompliceret, men ved at lave lidt forberedelse, så kan du få både en god pris og en god dækning. Du behøver ikke at være fortvivlet, bare følg disse råd til at få den bedste dækning.

For det første, giv dig god tid. Ved at forberede dig, så vil din søgning gå meget nemmere. Hvis du begynder at tænke på bilforsikring allerede inden du køber din bil er du godt igang. Ved at få tilbud i forhold til forskellige bilmodeller, så kan du finde ud af om der er en af de biler du kigger på som er meget billigere at forsikre. Yderligere er der typisk forskellige forsikringspræmier for forskellige typer biler. Sportsvogne har f.eks. en højere præmie end en familiebil.

Så indhent en masse tilbud inden du beslutter dig for et forsikringsselskab. to eller tre er ikke nok – du skal ihvertfald bruge 5-10 stykker. Siden priserne varierer fra selskab til selskab, så gør du dig selv en kæmpe tjeneste ved at sammenligne priserne. Du vil garanteret finde ud af at forskellen imellem det bedste og det dårligste tilbud er på flere hundrede kroner! Du har ikke lyst til at betaler unødigt høje rater, har du? Siden er det så nemt at indhente tilbud på nettet idag, så er der ingen undskyldning for ikke at sammenligne bilforsikringer for at få den billigste bilforsikring med den bedste dækning.

For det andet, når du vælger en forsikring, så vælg en…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Få en billig bilforsikring til din bil

Crashpilot, fag-artikler.dk

 

Klik på Få en billig bilforsikring til din bil for at kommentere på artiklen eller klik på bilforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring bilforsikringer.

Hvad bestemmer prisen på din bilforsikring?

Forsikringsdækningen er den fundamentale faktor for din forsikringspræmie når det handler om bilforsikring. Det er derfor vigtigt at du får en idé om hvilken beskyttelse du har brug for.

Det kan f.eks. være nyttigt først at checke bilens værdi i forhold til de tilgængelige præmier hvis du vil have en billig bilforsikring. De fleste bilejere vælger at tilføje ansvarsforsikring med udvidet dækning. Hvis din bil er en ældre model og har kørt mange km. er det smart at tegne ekstra forsikring oveni.

Der findes en række vigtige faktorer for prisen på din bilforsikring, som du kan læse herunder:

Betaling. Hvis du fordeler udbetalingen af ​​forsikringspræmien henover året, koster det ekstra. Forsikringsselskabet ser rater som et lån, og den ekstra omkostning du betaler kan betragtes som renter.
Bilmodel, fabrikant og årgang. Udgifter til skader og reparationer varierer for forskellige bilmodeller. Generelt kan det dog konkluderes at nyere biler er dyrere at forsikre.
Bopæl. Den billigste bilforsikring går ofte til…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Hvad bestemmer prisen på din bilforsikring?

10. september 2011, artikelguiden.dk

 

Klik på Hvad bestemmer prisen på din bilforsikring? for at kommentere på artiklen eller klik på bilforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring bilforsikringer.

En skummel historie om rørbrud, skimmelsvamp og Købstædernes Forsikring

Vi fik desværre en rørskade i vores hus tilbage i 2005/2006, som har smidt rigtig meget vand ud under alle gulvene – ca 10.000-20.000 liter vand. Det har udløst skimmelsvamp, fugtskader og sundhedsfarlig gasser/luft i vores hus.

Advarsel: Læs ikke videre, hvis du har dine forsikringer hos Købstædernes Forsikringsselskab og gerne vil sove om natten.

Jeg har fået stjålet og ødelagt indbo for ca. kr. 130.000, der er fusket med skimmel-test af mit indbo, der er udført dårligt og sjusket håndværk i mit hus, skimmelen er vendt tilbage til huset, der er adskillige retssager i sagen, og flere på vej. Huset er efterfølgende i 2008 erklæret uegnet som menneskebolig, og det er så det, vi især kæmper om nu.

Her på siderne ude til venstre i datoorden kan du så læse om, hvordan Købstædernes Forsikringsselskab behandler en større skade, hvordan de “fjerner skimmel”, og hvordan de behandler dig som forsikringstager. De er igang med udmattelsestaktik på mig i øjeblikket, men jeg har taget kampen op.

Deres sidste nye påfund er, at de overhovedet ikke hæfter for alle de fejl, de har gjort, da de “udbedrede” mit hus’ skader. Så sagen er nu overgået til domstolene – efter et sagsforløb, som indtil videre har varet 3 år og som har kostet Købstædernes Forsikring mindst 4 mio kroner – penge der kun er brugt på først at ødelægge mit hus og resten på at bekæmpe mig. Selve retssagsforløbet vil formodentlig vare 5-8 år fra 2009 og frem.

Og slutresultatet vil formodentlig være, at Købstædernes Forsikring ender med…

Klik på linket herunder for at læse mere:

En skummel historie om rørbrud, skimmelsvamp og Købstædernes Forsikring

skimmel-svamp.dk

 

Klik på En skummel historie om rørbrud, skimmelsvamp og Købstædernes Forsikring for at kommentere på artiklen eller klik på Købstædernes Forsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring Købstædernes Forsikring.