Valg af husforsikring

Det betaler det sig at undersøge markedet grundigt, når du skal vælge husforsikring, da priserne sagtens kan variere med op til 30-40 procent. Undersøg først og fremmest, om du kan opnå fordelagtige priser på grund af dit medlemskab af en særlig faggruppe.

Hvad er en husforsikring?
Det grundlæggende element i en husforsikring er en forsikring mod brand, som er obligatorisk, hvis du har lån i ejendommen.

Derudover ønsker de fleste husejere at forsikre sig mod andre skader på huset gennem en såkaldt kaskoforsikring, der eksempelvis dækker ved storm- og vandskader. Næsten alle husejere vælger denne type kombineret forsikring, der går under betegnelser som villaforsikring, parcelhusforsikring, husforsikring eller husejerforsikring.

Hvad dækker brandforsikringen?
Kaskoforsikringen dækker andre former for bygningsskader. Det omfatter f.eks. storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. Derudover omfatter forsikringen typisk de følgende områder.

Rør- og kabel: Rørforsikringen dækker de skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selvom røret er tæret. Elkabelforsikringen dækker fejl på skjulte elkabler til rumopvarmning.

Retshjælp: I nogle situationer kan forsikringen dække en del af udgifterne til advokat ved uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.

Erstatningsansvar: Typisk dækker forsikringen det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, hvis folk f.eks. kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset.

Hvilke skader er dækket ved væltede træer?

Forsikringen dækker ikke stormskader på haveanlæg eller udgifter til oprydning af væltede træer ud over vejen eller ind på naboens grund.

Hvis træet vælter ind over dit eget hus og beskadiger boligen, dækker forsikringen en…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Valg af husforsikring

22. december 2009, bolius.dk

 

Klik på Valg af husforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på husforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring husforsikringer.