Forsikring på rejsen bliver dyrere

Tusindvis af danskere vil i år opleve, at deres rejseforsikring stiger i pris, selv om forsikringsdækningen ikke bliver forbedret. Selskaber som Topdanmark, Tryg, Gouda og Europæiske beretter, at de enten har eller er i gang med at hæve priserne. Også Alm. Brand og Codan overvejer prisforhøjelser. Det skriver Berlingske Business.

Baggrunden er, at det gule sundhedskort ikke længere dækker som rejsesygesikring i udlandet. I stedet kan danskerne benytte det blå EU-sygesikringskort, men det dækker knapt så bredt, som det gule gjorde. Derfor regner forsikringsselskaberne med, at danskerne vil anmelde flere skader, og regningen sendes videre til kunderne.

»Vi har tilpasset vores forsikringer, så de nu sikrer de samme dækninger og den samme service, som man fik førhen. Det er klart, at det koster nogle ekstra penge for os, så derfor har vi differentieret vores forsikringer og ændret på priserne,« siger Thomas Enna, underdirektør i Topdanmark.

Ifølge Finansloven for 2014 vil staten spare omkring 80 millioner kroner årligt på ændringen i den offentlige dækning, men Europæiske ERV siger, at regningen hos forsikringsselskaberne og i sidste ende kunderne formentlig bliver endnu større.

»De 80 millioner kroner er jo regulære skadesomkostninger. Oveni det kommer der selvfølgelig noget administration og så videre, så det egentlige beløb er formentlig markant større,« siger Dan Laursen, salgs- og marketingdirektør i Europæiske ERV.

Ændringerne betyder blandt andet, at den offentlige alarmcentral, som man kunne kontakte, hvis man kom til skade i udlandet, er lukket. Dette varetages nu af forsikringsselskaberne selv, der også skal dække, når kunderne skal…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Forsikring på rejsen bliver dyrere

7. januar 2015, Berlingske Nyhedsbureau

 

Klik på Forsikring på rejsen bliver dyrere for at kommentere på artiklen eller klik på rejseforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring rejseforsikringer.

Mange forældre har ikke styr på børnenes forsikring

I to et halvt år har det ikke været muligt for kommuner at tegne kollektive ulykkesforsikringer for børnene, når de er i skole eller institution. Men det ved fire ud af ti forældre stadigvæk ikke, viser ny undersøgelse.

Er dit barn forsikret, hvis det skulle risikere at komme til skade i skolegården eller på børnehavens legeplads?

Siden 1. januar 2012 har det ikke været muligt for kommunerne at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der kan dække uheldene. Men det er 43 procent af forældrene fortsat ikke opmærksomme på, viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

»Der er gået noget helt galt, når en så vigtig lovændring stadig ikke er nået ud til flere forældre. Det kan blive en rigtig grim overraskelse, hvis man pludselig finder ud af, at ens børn ikke er forsikrede, hvis de kommer ud for et uheld og man mangler ulykkesforsikringen,« udtaler Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring, i en skriftlig kommentar.

Undersøgelsen viser, at knap hver femte barn ikke er dækket af en ulykkesforsikring. Og så kan styrtene i skolegården komme til at koste…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Mange forældre har ikke styr på børnenes forsikring

1. august 2014, berlingske.dk

 

Klik på Mange forældre har ikke styr på børnenes forsikring for at kommentere på artiklen eller klik på ulykkesforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring ulykkesforsikringer.

Sådan dækker helt ny forsikring mod hackere

Dansk forsikringsselskab tilbyder virksomheder forsikring med hackerangreb. Her er pris og dækningen – men kan det betale sig?

Hackerforsikring
Hos den danske forsikringsgigant Codan har man vurderet, at der var et marked for hackerforsikringer til danske virksomheder.

Derfor har selskabet lavet sådan et produkt.

Imidlertid er det store spørgsmål, hvor stort et problem der reelt er tale om.

Hos forsikringsselskabet har man en klar holdning til at få overblik over området.

“Codan taler for at indføre meldepligt for it-kriminalitet, da ingen i dag har et præcist overblik over udfordringerne på området,” udtaler erhvervsdirektør Anders Hestbech fra Codan til Computerworld.

Han forklarer, at statistik om opklaringsprocenter med videre på hackerangreb og eksempelvis netbanksindbrud vil være et skridt på vejen – men vil ikke i sig selv give en tilstrækkelig nuanceret indsigt.

“Codan ser derfor gerne, at en uvildig offentlig instans samler kvalitativt og kvantitativt op på it-kriminelle hændelser for at få et overblik over omfang, typer af angreb, fremgangsmåder med videre,” forklarer han.

Denne viden skal benyttes til mere målrettet og
effektiv forebyggelse og bekæmpelse af it-kriminalitet, mener han.

Tavse om skader og erstatningssum
Codan oplyser ikke, hvor mange penge selskabet har udbetalt til tegnerne af de nye hackerforsikringer, eller hvor mange skadesanmeldelser selskabet har fået.

Blandt andet fordi det er en meget ny forsikring, som er målrettet typisk mindre virksomheder.

Men hvad dækker sådan en forsikring – og koster den…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Sådan dækker helt ny forsikring mod hackere

14. oktober 2013, computerworld.dk

 

Klik på Sådan dækker helt ny forsikring mod hackere for at kommentere på artiklen eller klik på hackerforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring hackerforsikringer.

Valg af husforsikring

Det betaler det sig at undersøge markedet grundigt, når du skal vælge husforsikring, da priserne sagtens kan variere med op til 30-40 procent. Undersøg først og fremmest, om du kan opnå fordelagtige priser på grund af dit medlemskab af en særlig faggruppe.

Hvad er en husforsikring?
Det grundlæggende element i en husforsikring er en forsikring mod brand, som er obligatorisk, hvis du har lån i ejendommen.

Derudover ønsker de fleste husejere at forsikre sig mod andre skader på huset gennem en såkaldt kaskoforsikring, der eksempelvis dækker ved storm- og vandskader. Næsten alle husejere vælger denne type kombineret forsikring, der går under betegnelser som villaforsikring, parcelhusforsikring, husforsikring eller husejerforsikring.

Hvad dækker brandforsikringen?
Kaskoforsikringen dækker andre former for bygningsskader. Det omfatter f.eks. storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. Derudover omfatter forsikringen typisk de følgende områder.

Rør- og kabel: Rørforsikringen dækker de skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selvom røret er tæret. Elkabelforsikringen dækker fejl på skjulte elkabler til rumopvarmning.

Retshjælp: I nogle situationer kan forsikringen dække en del af udgifterne til advokat ved uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.

Erstatningsansvar: Typisk dækker forsikringen det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, hvis folk f.eks. kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset.

Hvilke skader er dækket ved væltede træer?

Forsikringen dækker ikke stormskader på haveanlæg eller udgifter til oprydning af væltede træer ud over vejen eller ind på naboens grund.

Hvis træet vælter ind over dit eget hus og beskadiger boligen, dækker forsikringen en…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Valg af husforsikring

22. december 2009, bolius.dk

 

Klik på Valg af husforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på husforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring husforsikringer.

Ejerskifteforsikringer bliver underkendt

Læs om eksempler på, at boligejere har vundet kampen om ejerskifteforsikringer.

Du køber et hus, og alt er fryd og gammen. Lige til fugten trænger igennem kældervæggen. Eller til du skal have nye tagvinduer sat i, og tømreren ser, at hele konstruktionen er ulovlig.

Så farer du ind og flår ejerskifteforsikringen frem. Måske er du heldig og får dækket udgifterne. Måske er du uheldig og får et blankt nej.

Der er imidlertid adskillige eksempler på, at dette nej fra forsikringsselskabet ikke er i orden. At boligejerne burde have dækning. Det kan du læse mere om i bunden af denne artikel (efter at have klikket på linket til artiklen).

Det med småt
Problemet er “det, der står med småt” i ejerskifteforsikrings-policen.

Forsikringsselskaberne prøver at gardere sig mod hvad som helst ved at tage forbehold. Det må de gerne, hvis det er konkret begrundet og afgrænset.

Men undertiden går det alt for vidt med disse forbehold. Det siger direktøren i det ankenævn, som afgør boligejernes klager over forsikringen. Og det siger en af de advokater, der skal rådgive og hjælpe parterne i en bolighandel og måske siden mod et forsikringsselskab.

Hvad må de nægte at betale for?
Fremgår det af en tilstandsrapport for en bolig, at der f.eks. er et problem med fugt i en kælders sydvestlige hjørne, må selskabet tage et forbehold for at dække ejerens krav om penge netop til det formål. Altså præcist dette hjørne – intet mere.

Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring, siger til Jyllands-Posten:

“Vi har aftalefrihed i Danmark, og det er man vant til i forsikringsverdenen. Men når det gælder ejerskifteforsikringer, er de…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Ejerskifteforsikringer bliver underkendt

22. maj 2013, epn.dk

 

Klik på Ejerskifteforsikringer bliver underkendt for at kommentere på artiklen eller klik på ejerskifteforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring ejerskifteforsikringer.

Danske forsikringsgiganter har kronede dage

Det er rigtig gode tider i de store danske forsikringsselskaber for tiden.

Selskaber som Topdanmark, Tryg og Alm. Brand er kommet overordentligt godt fra start i år, og trods stort overskud ventes konkurrencen i branchen ikke at stige. Det skriver Berlingske Business.

Alm. Brand aflagde i går, som det sidste af de tre store forsikringsselskaber, regnskab for første kvartal af 2013. Og ligesom de andre forsikringsgiganter overgik Alm. Brand massivt analytikernes og egne forventninger. Det fik forsikringsselskabet til at opjustere sine forventninger til resultatet for 2013.

Heldige omstændigheder
Både Topdanmark, Tryg og Alm. Brand havde i første kvartal af 2013 en såkaldt combined ratio på omkring 90, hvilket betyder, at der for hver 100 indtjente kroner gik omkring 90 kroner til erstatninger og omkostninger. Det er særdeles positivt for et vinterkvartal, der normalt plejer at ligge markant højere på erstatninger.

– Historien er, at man igen har været ret heldig med vejret i det kvartal, der er gået, og de er jo alle sammen kommet bedre fra start end forventet. Topdanmark rapporterede tirsdag, at de reelt ikke har haft nogen udgifter…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Danske forsikringsgiganter har kronede dage

23. maj 2013, epn.dk

 

Klik på Danske forsikringsgiganter har kronede dage for at kommentere på artiklen eller klik på forsikringsselskaber for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring forsikringsselskaber eller mere specifikt disse forsikringsselskaber: TopDanmark Forsikring, Tryg Forsikring og Alm. Brand Forsikring.

Du får 70 pct. tilbage fra forsikringen

Det var en særdeles lukrativ forretning at sælge forsikringer til danskerne i 2012.

Det var en guldrandet forretning at være leverandør af forsikringer til den danske befolkning i 2012.

Landets skadesforsikringsselskaber tjente således 10,2 mia. kr. før skat, hvilket svarer til en stigning på 122 pct. i forhold til 2011. Det viser en opgørelse fra kontrolorganet Finanstilsynet.

En klar forbedring
Den markante fremgang er et resultat af en klar forbedring af de rent forsikringsmæssige forretninger fra 3,2 mia. kr. til 6 mia. kr. og en tredobling af afkastet på selskabernes investeringer i værdipapirer, der kastede 4,1 mia. kr. af sig.

Dermed høster forsikringsselskaberne for alvor genvinsten af stigningen i præmieindtægterne i de seneste år. Siden 2008 er bruttopræmierne steget med 5,4 mia. kr., mens udgifterne til erstatninger stort set ikke har rokket sig ud af stedet.

70 kr. i erstatning
Det kan ikke mindst ses af erstatningsprocenten, der er faldet til 69,7 pct. i 2012 fra 75,3 pct. i 2011. Det betyder, at hver gang kunderne afleverede 100 kr., fik de knap 70 kr. tilbage i form af erstatning. I 2010 var det tilsvarende tal knap 80 kr.

En af årsagerne til faldet i erstatningsprocenten i 2012 er blandt andet, at der var færre storskader i det forgangne år, mens man i 2011 måtte udbetale store summer i forbindelse med skybruddet i København i juli.

Resultaterne af anstrengelser i første kvartal 2013 viser, at forsikringsselskaberne fortsat…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Du får 70 pct. tilbage fra forsikringen

30. maj 2013, epn.dk

 

Klik på Du får 70 pct. tilbage fra forsikringen for at kommentere på artiklen eller klik på forsikringsselskaber for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring forsikringsselskaber.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring kan dække fejl og mangler, som ikke nævnes i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Læs, hvad du som køber og sælger kan bruge en ejerskifteforsikring til, og om det er en god idé.

Hvad er en ejerskifteforsikring?
En ejerskifteforsikring er en forsikring, der både sikrer sælger og køber i forbindelse med en hushandel og nogle år frem, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Forudsætningen for at kunne tegne en ejerskifteforsikring er, at der er lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Ejerskifteforsikringen dækker kun fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporterne.

En ejerskifteforsikring kan tegnes for enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og sommerhuse. En ejerskifteforsikring dækker typisk i 5 år og koster et sted mellem 7.000 og 15.000 kr. inkl. moms (2012 priser). Udgiften deles mellem sælger og køber.

I 2010 blev der solgt 60.184 ejendomme og tegnet i alt 24.150 ejerskifteforsikringer. Det svarer til, at 4 ud af 10 tegner en ejerskifteforsikring. Hovedparten af de indtegnede ejerskifteforsikringer er på enfamiliehuse.

Hvad er en udvidet ejerskifteforsikring?
Man kan også få en udvidet ejerskifteforsikring. Den udvidede har en løbetid på 10 år og dækker flere forhold – bl.a. ulovlige kloak- og stikledninger, forhold ved grunden, der medfører en væsentlig skade på beboelsesbygningen, og forurening af grunden under visse omstændigheder.

Den udvidede ejerskifteforsikring koster typisk et par tusinde kroner mere end den almindelige ejerskifteforsikring.
Ejerskifteforsikring for boliger købt før 1. maj 2012 og for boliger købt efter

Ejerskifteforsikringen er blevet ændret fra 1. maj 2012.

De væsentligste ændringer er, at ulovlig el og vvs vil blive dækket af den almindelige ejerskifteforsikring og ikke som før, kun på den udvidede ejerskifteforsikring.

Selvrisikoen er pr. 1. maj 2012 fastsat til at være maksimalt…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Ejerskifteforsikring

26. april 2012, bolius.dk

 

Klik på ejerskifteforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på ejerskifteforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring ejerskifteforsikringer.

Kommunernes børneforsikringer er ulovlige

Kommunerne må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børnene i skoler og institutioner.

Selv om det har været helt almindeligt i mange år, er det ulovligt, når en række af landets kommuner har ulykkesforsikringer, som dækker børnene, mens de er i daginstitution eller skole.

Det understreger Indenrigsministeriet i en længe ventet afgørelse. Og derfor skal kommunerne snarest opsige forsikringerne.

– Vi må konstatere, at der ikke er hjemmel i hverken den skrevne lovgivning eller kommunalfuldmagten. Derfor har kommunerne ikke mulighed for at tegne de her forsikringer, siger Hanna Ege, chefkonsulent i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hos Høje-Taastrup Kommune ærgrer formanden for institutions- og skoleudvalget sig over, at kommunen ikke længere må ulykkesforsikre børnene.

– Det har givet forældrene en tryghed for, at hvis der sker et eller andet med deres børn, når de er i skole eller daginstitution, skal de ikke ud i en konflikt om, hvem der har ansvaret for ulykken, siger Kurt Scheelsbeck (K).

Forsikringsbranchen har tidligere peget på, at hver tredje barn i Danmark ikke har en ulykkesforsikring. Mange forældre tror nemlig, at deres yndling enten er forsikret gennem familieforsikringen, der ellers kun dækker indbo, eller via en kommunal forsikring.

Da den sidste mulighed nu endegyldigt forsvinder, så understreger Forsikring…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Kommunernes børneforsikringer er ulovlige

19. august 2011, business.dk

 

Klik på Kommunernes børneforsikringer er ulovlige for at kommentere på artiklen eller klik på børneforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring børneforsikringer.

Livet er for kort til børneforsikring

Med største selvfølgelighed forsikrer vi vores cykler, biler og computere for at kunne få erstatning, hvis en tyv eller en hærværksbølle skulle komme forbi.

Knap så naturligt er det at tegne en ulykkesforsikring, der dækker børnene, hvis de skulle komme til skade i skolegården eller på legepladsen.

Kun hvert tredje barn er forsikret, vurderer Forsikringsoplysningen. Sådan har det været i en årrække, for forældre er tilsyneladende ikke så lette at råbe op.

»Når folk hører ordet familieforsikring, tænker de, at den dækker selvfølgelig også børnene. Men en familieforsikring dækker dybest set kun vores indbo ved brand, tyveri og vandskade, og derudover har vi en ansvarsforsikring. Jeg tror, at folk kører galt i byen der,« siger konsulent i Forsikringsoplysningen, Kirsten Skov Johansen.

Hun møder også forældre, som fejlagtigt tror, at skolerne har pligt til at tegne ulykkesforsikringer, der dækker børnene.

»Vi får henvendelser fra dybt ulykkelige kolleger, som siger, at der må da være et eller andet sted, vi kan få erstatning til vores barn. Men når det så viser sig, at der ikke er nogen andre at gøre ansvarlig for ulykken, og barnet ikke selv er forsikret, så er man ikke berettiget til noget,« siger Kirsten Skov Johansen.

Hun tilføjer, at de fleste børneulykker sker i fritiden, hvor skolens forsikring alligevel ikke ville dække.

Generelt synes danskerne, at livet er for kort til at spekulere på forsikringer. Et lav-interesse produkt, lyder betegnelsen i branchen. Forsikring af børn er slet ikke rart at have med at gøre.

»Først i det øjeblik, et barn er blevet kørt ned i trafikken, begynder man at interessere sig for, hvad man kan få i erstatning. Forsikring kan ikke hindre ulykker, men give en økonomisk kompensation til at leve et bedre liv. Det er ikke ligegyldigt, om der står 600.000 kroner på en konto til hjælp til bolig og uddannelse,« siger Kirsten Skov Johansen.

I forsikringsselskabet Alm. Brand lander der årligt 2.000 sager om tandskader på børn. Knækkede bisser er den hyppigste skade, når de små kommer galt af sted. Hjerneskader og brud er langt mere sjældne.

»Forsikring er ikke det første, forældre…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Livet er for kort til børneforsikring

23. september 2012, bt.dk

 

Klik på Livet er for kort til børneforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på børneforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring børneforsikringer.