Forsikring på rejsen bliver dyrere

Tusindvis af danskere vil i år opleve, at deres rejseforsikring stiger i pris, selv om forsikringsdækningen ikke bliver forbedret. Selskaber som Topdanmark, Tryg, Gouda og Europæiske beretter, at de enten har eller er i gang med at hæve priserne. Også Alm. Brand og Codan overvejer prisforhøjelser. Det skriver Berlingske Business.

Baggrunden er, at det gule sundhedskort ikke længere dækker som rejsesygesikring i udlandet. I stedet kan danskerne benytte det blå EU-sygesikringskort, men det dækker knapt så bredt, som det gule gjorde. Derfor regner forsikringsselskaberne med, at danskerne vil anmelde flere skader, og regningen sendes videre til kunderne.

»Vi har tilpasset vores forsikringer, så de nu sikrer de samme dækninger og den samme service, som man fik førhen. Det er klart, at det koster nogle ekstra penge for os, så derfor har vi differentieret vores forsikringer og ændret på priserne,« siger Thomas Enna, underdirektør i Topdanmark.

Ifølge Finansloven for 2014 vil staten spare omkring 80 millioner kroner årligt på ændringen i den offentlige dækning, men Europæiske ERV siger, at regningen hos forsikringsselskaberne og i sidste ende kunderne formentlig bliver endnu større.

»De 80 millioner kroner er jo regulære skadesomkostninger. Oveni det kommer der selvfølgelig noget administration og så videre, så det egentlige beløb er formentlig markant større,« siger Dan Laursen, salgs- og marketingdirektør i Europæiske ERV.

Ændringerne betyder blandt andet, at den offentlige alarmcentral, som man kunne kontakte, hvis man kom til skade i udlandet, er lukket. Dette varetages nu af forsikringsselskaberne selv, der også skal dække, når kunderne skal…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Forsikring på rejsen bliver dyrere

7. januar 2015, Berlingske Nyhedsbureau

 

Klik på Forsikring på rejsen bliver dyrere for at kommentere på artiklen eller klik på rejseforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring rejseforsikringer.

Mange forældre har ikke styr på børnenes forsikring

I to et halvt år har det ikke været muligt for kommuner at tegne kollektive ulykkesforsikringer for børnene, når de er i skole eller institution. Men det ved fire ud af ti forældre stadigvæk ikke, viser ny undersøgelse.

Er dit barn forsikret, hvis det skulle risikere at komme til skade i skolegården eller på børnehavens legeplads?

Siden 1. januar 2012 har det ikke været muligt for kommunerne at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der kan dække uheldene. Men det er 43 procent af forældrene fortsat ikke opmærksomme på, viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

»Der er gået noget helt galt, når en så vigtig lovændring stadig ikke er nået ud til flere forældre. Det kan blive en rigtig grim overraskelse, hvis man pludselig finder ud af, at ens børn ikke er forsikrede, hvis de kommer ud for et uheld og man mangler ulykkesforsikringen,« udtaler Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring, i en skriftlig kommentar.

Undersøgelsen viser, at knap hver femte barn ikke er dækket af en ulykkesforsikring. Og så kan styrtene i skolegården komme til at koste…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Mange forældre har ikke styr på børnenes forsikring

1. august 2014, berlingske.dk

 

Klik på Mange forældre har ikke styr på børnenes forsikring for at kommentere på artiklen eller klik på ulykkesforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring ulykkesforsikringer.

Sådan dækker helt ny forsikring mod hackere

Dansk forsikringsselskab tilbyder virksomheder forsikring med hackerangreb. Her er pris og dækningen – men kan det betale sig?

Hackerforsikring
Hos den danske forsikringsgigant Codan har man vurderet, at der var et marked for hackerforsikringer til danske virksomheder.

Derfor har selskabet lavet sådan et produkt.

Imidlertid er det store spørgsmål, hvor stort et problem der reelt er tale om.

Hos forsikringsselskabet har man en klar holdning til at få overblik over området.

“Codan taler for at indføre meldepligt for it-kriminalitet, da ingen i dag har et præcist overblik over udfordringerne på området,” udtaler erhvervsdirektør Anders Hestbech fra Codan til Computerworld.

Han forklarer, at statistik om opklaringsprocenter med videre på hackerangreb og eksempelvis netbanksindbrud vil være et skridt på vejen – men vil ikke i sig selv give en tilstrækkelig nuanceret indsigt.

“Codan ser derfor gerne, at en uvildig offentlig instans samler kvalitativt og kvantitativt op på it-kriminelle hændelser for at få et overblik over omfang, typer af angreb, fremgangsmåder med videre,” forklarer han.

Denne viden skal benyttes til mere målrettet og
effektiv forebyggelse og bekæmpelse af it-kriminalitet, mener han.

Tavse om skader og erstatningssum
Codan oplyser ikke, hvor mange penge selskabet har udbetalt til tegnerne af de nye hackerforsikringer, eller hvor mange skadesanmeldelser selskabet har fået.

Blandt andet fordi det er en meget ny forsikring, som er målrettet typisk mindre virksomheder.

Men hvad dækker sådan en forsikring – og koster den…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Sådan dækker helt ny forsikring mod hackere

14. oktober 2013, computerworld.dk

 

Klik på Sådan dækker helt ny forsikring mod hackere for at kommentere på artiklen eller klik på hackerforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring hackerforsikringer.

Valg af husforsikring

Det betaler det sig at undersøge markedet grundigt, når du skal vælge husforsikring, da priserne sagtens kan variere med op til 30-40 procent. Undersøg først og fremmest, om du kan opnå fordelagtige priser på grund af dit medlemskab af en særlig faggruppe.

Hvad er en husforsikring?
Det grundlæggende element i en husforsikring er en forsikring mod brand, som er obligatorisk, hvis du har lån i ejendommen.

Derudover ønsker de fleste husejere at forsikre sig mod andre skader på huset gennem en såkaldt kaskoforsikring, der eksempelvis dækker ved storm- og vandskader. Næsten alle husejere vælger denne type kombineret forsikring, der går under betegnelser som villaforsikring, parcelhusforsikring, husforsikring eller husejerforsikring.

Hvad dækker brandforsikringen?
Kaskoforsikringen dækker andre former for bygningsskader. Det omfatter f.eks. storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. Derudover omfatter forsikringen typisk de følgende områder.

Rør- og kabel: Rørforsikringen dækker de skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selvom røret er tæret. Elkabelforsikringen dækker fejl på skjulte elkabler til rumopvarmning.

Retshjælp: I nogle situationer kan forsikringen dække en del af udgifterne til advokat ved uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.

Erstatningsansvar: Typisk dækker forsikringen det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, hvis folk f.eks. kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset.

Hvilke skader er dækket ved væltede træer?

Forsikringen dækker ikke stormskader på haveanlæg eller udgifter til oprydning af væltede træer ud over vejen eller ind på naboens grund.

Hvis træet vælter ind over dit eget hus og beskadiger boligen, dækker forsikringen en…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Valg af husforsikring

22. december 2009, bolius.dk

 

Klik på Valg af husforsikring for at kommentere på artiklen eller klik på husforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring husforsikringer.

Ejerskifteforsikringer bliver underkendt

Læs om eksempler på, at boligejere har vundet kampen om ejerskifteforsikringer.

Du køber et hus, og alt er fryd og gammen. Lige til fugten trænger igennem kældervæggen. Eller til du skal have nye tagvinduer sat i, og tømreren ser, at hele konstruktionen er ulovlig.

Så farer du ind og flår ejerskifteforsikringen frem. Måske er du heldig og får dækket udgifterne. Måske er du uheldig og får et blankt nej.

Der er imidlertid adskillige eksempler på, at dette nej fra forsikringsselskabet ikke er i orden. At boligejerne burde have dækning. Det kan du læse mere om i bunden af denne artikel (efter at have klikket på linket til artiklen).

Det med småt
Problemet er “det, der står med småt” i ejerskifteforsikrings-policen.

Forsikringsselskaberne prøver at gardere sig mod hvad som helst ved at tage forbehold. Det må de gerne, hvis det er konkret begrundet og afgrænset.

Men undertiden går det alt for vidt med disse forbehold. Det siger direktøren i det ankenævn, som afgør boligejernes klager over forsikringen. Og det siger en af de advokater, der skal rådgive og hjælpe parterne i en bolighandel og måske siden mod et forsikringsselskab.

Hvad må de nægte at betale for?
Fremgår det af en tilstandsrapport for en bolig, at der f.eks. er et problem med fugt i en kælders sydvestlige hjørne, må selskabet tage et forbehold for at dække ejerens krav om penge netop til det formål. Altså præcist dette hjørne – intet mere.

Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring, siger til Jyllands-Posten:

“Vi har aftalefrihed i Danmark, og det er man vant til i forsikringsverdenen. Men når det gælder ejerskifteforsikringer, er de…

Klik på linket herunder for at læse mere:

Ejerskifteforsikringer bliver underkendt

22. maj 2013, epn.dk

 

Klik på Ejerskifteforsikringer bliver underkendt for at kommentere på artiklen eller klik på ejerskifteforsikring for at gå ind i forummet og give os dine tanker omkring ejerskifteforsikringer.