Jeg har oprettet denne gruppe i håb om at folk ville dele deres forsikringsoplevelser. Da der endnu ikke er nogen der har turde gøre det, starter jeg nu ud med en af mine egne oplevelser. Kommenter endelig, det ville kun være dejligt med en saglig debat.

I 2010 fik jeg en vandskade i min helårsisolerede garage, som kom fra det toilet der var installeret. Gulvet var dækket af 5 cm vand fra væg til væg i hele garagen. Trygforsikring kommer og tilser skaden og accepterer at jeg er dækningsberettiget. Jeg får besked på bare at finde en håndværker, men da jeg har fundet en, mener de han er for dyr og de vil derfor selv vælge en. Der kommer så en udenlandsk håndværker og skærer de nederste 4 cm af gips pladerne på væggen i garagen (men ikke på toilettet, da de påstod at det jo var vådrums sikret. Men vandet er jo selvfølgelig løbet fra garagen og ind bag væggene og fyldt hulrummet alle steder) og herefter sætter en affugter op i en uge. Hermed tror jeg selvfølgelig at alt er i orden, når de siger det.

Et halvt år efter begynder jeg og min familie at blive syge med ondt i hoved, mave, lunger, hjerte og alle går og nyser konstant. Vi render til et utal af læger og får alverdens medicin, men alt uden resultat. Efter lang tid konstaterer en læge at jeg må have skimmelsvamp i huset, for vi har alle symptomerne. Jeg skiller herefter mit hovedhus fuldstændigt ad fra kælder til tag, men uden at finde noget. For en sikkerheds skyld skifter jeg al isolering og træ. Men vi fortsætter med samme symptomer.

En dag fik jeg tilfældigvis kontakt med en forsikringstaksator, ham fortalte jeg min historie incl. hvordan vandskaden i garagen var blevet udbedret. Han fortalte mig at den skade var udbedret helt forkert, da der burde have været fjernet en halv-hel meter væg og isolering og derefter affugtet til prøver kunne vise nul fugt. Han rekvirerede rapporterne fra skaden og kunne konstatere at de var meget mangelfulde og fyldt med fejl. Der var aldrig blevet taget fugtprøver, men alligevel forelå der rapporter på samme. Jeg har forsøgt at få disse rapporter, men forsikringen vil ikke udlevere dem til mig. Garagen er aflåst til daglig, så hvordan de har taget de prøver uden min viden, er jo en gåde. Disse "prøver" viste at der ingen fugt var, men er det fordi forsikringen bare har skrevet rapporterne, uden nogensinde at have taget dem i virkeligheden?

I dag kæmper jeg med forsikringen, for at få dem til at forstå at mine problemer stammer fra den tidligere skade, da jeg har måtte skille hele garagen ad og genopbygge igen (ikke ydervægge) og jeg mener at kunne dokumentere igennem billeder og korrespondance på mail/brev at jeg har ret. Men de bliver bare ved med at benægte fakta og finder på en masse søforklaringer for at gå fri af deres ansvar.

Jeg har netop haft sagen igennem forsikringsankenævnet, men her fik forsikringen medhold, men i afgørelsen kan man tydeligt se at der kun er lyttet til forsikringens argumenter, ingen steder refereres der til mine. Bl.a fugtprøverne ligger som den væsentligste grund til at de får medhold. Men de er jo aldrig taget og jeg må ikke se dem, der er vist ikke meget uvildigt ankenævn over dem må jeg konstatere.

Jeg har i dette lange forløb, forsøgt at kontakte advokater og medier for at blive hørt og i håb om at få lidt retfærdighed, men alle trækker sig når de hører det drejer sig om TRYG forsikring. Den taksator som satte mig i gang, trækker sig pludselig og truer mig med alverdens ulykker og søgsmål hvis jeg nævner hans navn, da han er bange for at miste sit daglige arbejde for et andet forsikringsselskab.

I dag er vi fortsat syge, men jeg kæmper fortsat for min sag, men alene og uden rigtig at vide hvor og hvordan jeg kan opnå retfærdighed...

Her sidder jeg nu og tænker, kan det være rigtigt at sådan et stort forsikringsselskab kan have så meget magt, at ingen tør stå op imod dem. Det er jo skræmmende at høre hvad de lover en når man tegner forsikringen og så vide at de egentlig ikke behøver at overholde det, da der alligevel ikke er nogen der tør kæmpe imod dem.

Hvad mener i om denne sag og forsikringers alt for ofte manglende ansvar overfor kunderne?


Har du en kommentar, kan du skrive på Facebook på følgende link:

(1) Forsikringsdebat | Facebook